(84-8) 35.030609
098.7069696
Đối tác
Liên Kết Website
Thông tin cần biết
Thống kê
 Đang trực tuyến :  2
 Số lượt truy cập :  601416

Cân Thủy Sản JWP: 300g/0.1g, 600g/0.1g.

Giá: Liên hệ

Cân Thủy Sản Super SS: 600g/0.1g 1.5kg/0.5g 3Kg/0.5g 6Kg/1g 15Kg/2g

Giá: Liên hệ

Cân CUB: 750g/0.1g
Cân CUB:  1.5Kg/0.2g
Cân CUB:  3Kg/1g
Cân CUB:  7.5k/2g

Giá: Liên hệ

Cân Thủy Sản UWP:1.5Kg/0,2g, 3Kg/0.5g, 6kg/1g, 15Kg/2g

Giá: Liên hệ

Cân Thủy Sản Super: 600g/0.1g, 1.5kg/0.5g, 3Kg/0.5g, 6Kg/1g, 15Kg/2g

Giá: Liên hệ

Cân Bàn Thủy Sản: 50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg, 500kg

Giá: Liên hệ

JZC-TSE3-(3Kg/0.1g)
JZC-TSE6-(6Kg/ 0.1g)
JZC-TSE15-(15Kg/0.5g)
JZC-TSE30-(30Kg/1g)

Giá: Liên hệ

Cân Điện Tử CVPS 40kg/10g

Cân Mẫu Đồng Hồ

Cân Kiểu Đồng Hồ

 

Giá: Liên hệ

SHINKO DJW: 1.5kg/0.1g
SHINKO DJW: 3kg/0.1g
SHINKO DJW: 6kg/0.2g
SHINKO DJW: 10kg/0.1g
SHINKO DJW: 15kg/0.5g
SHINKO DJW: 30kg/1g

Giá: Liên hệ

Cân JWL: 1.5kg/0.1g
Cân JWL: 3kg/0.1g
Cân JWL: 15kg/0.5g
Cân JWL: 30kg/1g     

Giá: Liên hệ

Cân Treo OCS 1t.2t.3t.5t.10t.15t

Giá: Liên hệ

Cân Treo 15T, 20T, 30T

Giá: Liên hệ

Cân Treo JC II 3T, 5T, 10T, 15T

JC II Crane Scale

 

Giá: Liên hệ

Cân Treo 50kg/5g

Giá: Liên hệ

Cân Treo 25kg/5g

Giá: Liên hệ

Cân Treo OCS 300kg/100g

Giá: Liên hệ

Cân Treo điện tử  OCS-A   3Tấn

Cân Treo điện tử  OCS-A   5Tấn

Cân Treo điện tử  OCS-A   10Tấn

Cân Treo điện tử  OCS-A   15Tấn

Giá: Liên hệ

Cân Treo GGE: 500kg/0.2kg

Cân Treo GGE: 1Tấn/0.5kg

Cân Treo GGE: 1.5kg/0.5kg

Giá: Liên hệ

Cân Treo JC: 1Tấn/0.5kg,

Cân Treo JC:  2Tấn/0.5Kg,

Cân Treo JC: 3Tấn/0.5Kg,

Cân Treo JC: 5Tấn/1kg,

Cân Treo JC: 10Tấn/2kg

Giá: Liên hệ

Cân Treo OCS 1 Tấn

Cân Treo OCS 2 Tấn

Cân Treo OCS 3 Tấn

Cân Treo OCS 5 Tấn

Cân Treo OCS 10 Tấn

Cân Treo OCS 15 Tấn

Giá: Liên hệ

Cân FRH 2000g/0.01g

Cân FRH 3000g/0.01g

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

FRH: 100g/0.01g
FRH: 300g/0.01g
FRH: 600g/0.01g
FRH: 1000g/0.01g

FRH: 1200g/0.01g

 

Giá: Liên hệ

KD-TBED: 150g/0.005g
KD-TBED: 300g/0.01g
KD-TBED: 600g/0.01g
KD-TBED: 1200g/0.01g
KD-TBED: 3000g/0.1g

Giá: Liên hệ

SKY: 100g/0.01g
SKY:  300g/0.01g
SKY:  600g/0.01g
SKY:  1500G/0.01g

Giá: Liên hệ

SHINKO DJ: 300g/0.001g

SHINKO DJ: 1000g/0.01g

SHINKO DJ: 2000g/0.01g

SHINKO DJ: 3000g/0.01g

SHINKO DJ: 4000g/0.01g

SHINKO DJ: 5000g/0.01g

SHINKO DJ: 6000g/0.01g

Giá: Liên hệ
Cân điện tử FRJ

600g/ 0.1g
1000g/ 0.1g
3kg/1g

Giá: Liên hệ
Cân điện tử CL OHAUS NEW 

200g/0.1g
500g/0.1g
1000g /0.1g
 

Giá: Liên hệ

Cân Nhà Bếp DIGI KEB: 1200g, 3000g

Giá: Liên hệ

Cân SHINKO KDA: 1kg/0.1g, 3kg/0.1, 6kg/1g

Giá: Liên hệ

Cân Nhà Bếp Taiwan WH-07: 500g/0.1g, 2kg/0.1g

Giá: Liên hệ

Cân Nhà Bếp VMC KS-B: 100g- 3000g

 
 
Giá: Liên hệ

Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cân Vạn Phú

19 Đường D3, Phường 25,Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
(084).8.35 030609       Fax: (084).8.62 585018
www.canvanphu.com
vanphu@canvanphu.com

Chi Nhánh Hải Phòng

Quầy 34 chợ Sắt, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

   

 

Designed & Powered by CVPS CO.,LTD
601416